Logo strony
Logo strony
wodór niskoemisyjny

Czym cechuje się wodór niskoemisyjny?
Opublikowano: 25 czerwca 2023

Wodór niskoemisyjny to rodzaj wodoru, który jest produkowany z minimalnym wpływem na środowisko i klimat. Wodór niskoemisyjny może pochodzić z różnych źródeł, takich jak energia odnawialna, paliwa kopalne z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla lub elektroliza wody przy użyciu prądu z niskoemisyjnych źródeł. Wodór niskoemisyjny ma potencjał do zastąpienia paliw kopalnych w wielu sektorach gospodarki, takich jak energetyka, transport, przemysł czy ciepłownictwo.

Dlaczego wodór niskoemisyjny jest ważny?

Ważność wodoru niskoemisyjnego wynika z tego, że może przyczynić się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej. Jako nośnik energii, paliwo alternatywne lub surowiec do produkcji innych substancji, takich jak amoniak, metanol czy syntetyczne paliwa, wodór niskoemisyjny może być wykorzystywany w wielu sektorach gospodarki. Ponadto, wodór niskoemisyjny może pomóc w zwiększeniu efektywności i elastyczności systemu energetycznego, poprzez umożliwienie magazynowania i przesyłu nadwyżek energii odnawialnej oraz integracji różnych sektorów zużycia energii.

Dzięki wodorowi niskoemisyjnemu można przejść do gospodarki niskoemisyjnej i sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, bezpieczeństwem energetycznym i konkurencyjnością gospodarki. Wodór niskoemisyjny ma potencjał do stworzenia nowych rynków i miejsc pracy, wspierania innowacji i konkurencyjności gospodarki, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii oraz przyczyniania się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Jakie są wyzwania i szanse związane z rozwojem gospodarki wodorowej?

Rozwój gospodarki wodorowej wiąże się z wieloma wyzwaniami i szansami. Do wyzwań należą m.in.:

 • wysokie koszty produkcji i infrastruktury wodorowej,
 • brak jednolitych standardów i regulacji prawnych dotyczących wodoru,
 • ograniczona dostępność i akceptacja społeczna technologii wodorowych,
 • potrzeba współpracy i koordynacji między różnymi podmiotami i sektorami.

Do szans należą m.in.:

 • tworzenie nowych rynków i miejsc pracy,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii,
 • wspieranie innowacji i konkurencyjności gospodarki,
 • przyczynianie się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Jakie są cele i działania Polskiej Strategii Wodorowej?

Strategia Wodorowa Polski to strategiczny dokument, który definiuje główne cele i kierunki działań dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Strategia jest zgodna z globalnymi, europejskimi i krajowymi działaniami na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej. Strategia ma na celu stworzenie i rozwijanie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej, która przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Strategia wytycza sześć celów:

 • wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie,
 • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,
 • wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
 • produkcja wodoru w nowych instalacjach,
 • efektywny i bezpieczny transport, dystrybucja i składowanie wodoru,
 • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Strategia przewiduje także:

 • rozwój badań i innowacji w zakresie technologii wodorowych,
 • promowanie edukacji i szkoleń w dziedzinie wodoru,
 • współpracę międzynarodową i regionalną w obszarze gospodarki wodorowej,
 • monitorowanie i ocenę postępów i efektów realizacji strategii.

Strategia zakłada, że do 2030 roku Polska będzie dysponować zdolnością produkcji około 2 mln ton wodoru niskoemisyjnego rocznie, a do 2040 roku około 6 mln ton. Wodór niskoemisyjny ma być wykorzystywany głównie w sektorach, które mają największy potencjał redukcji emisji, takich jak energetyka, transport i przemysł. Strategia ma także przyczynić się do stworzenia ponad 100 tys. nowych miejsc pracy powiązanych z gospodarką wodorową.

Podsumowanie

Wodór niskoemisyjny jest rodzajem wodoru, który jest produkowany z minimalnym wpływem na środowisko i klimat. Wodór niskoemisyjny ma potencjał do zastąpienia paliw kopalnych w wielu sektorach gospodarki, takich jak energetyka, transport, przemysł czy ciepłownictwo. Wodór niskoemisyjny jest ważny, ponieważ może przyczynić się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej. Rozwój gospodarki wodorowej wiąże się z wieloma wyzwaniami i szansami, które są adresowane przez Polską Strategię Wodorową. Strategia definiuje główne cele i kierunki działań dla budowy i rozwoju polskiej gałęzi gospodarki wodorowej, która ma wspierać osiągnięcie neutralności klimatycznej i zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

wodór odnawialny

Czym wyróżnia się wodór odnawialny?...

Wodór to pierwiastek chemiczny, któr...
Biopaliwo z alg

Czy z alg można wytworzyć biopaliwo?...

Algi od dawna są wykorzystywane na przykład w przemyśle kosmetycznym,...
ceny ropy

Ceny ropy spadają na skutek rosnących obaw o...

Jak podaje portal Enargyworld.com cena ropy Brent w k...
Europejski Bank Wodorowy

Powstanie Europejski Bank Wodoru. Wesprze roz...

Coraz większe zmiany widoczne są w polityce energetycznej Unii Europej...

Wydarzenia

14-17.05.2023

Międzyzdroje