Logo strony
Logo strony
wodór niskoemisyjny

Czym cechuje się wodór niskoemisyjny?
Opublikowano: 25 czerwca 2023

Wodór niskoemisyjny to rodzaj wodoru, który jest produkowany z minimalnym wpływem na środowisko i klimat. Wodór niskoemisyjny może pochodzić z różnych źródeł, takich jak energia odnawialna, paliwa kopalne z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla lub elektroliza wody przy użyciu prądu z niskoemisyjnych źródeł. Wodór niskoemisyjny ma potencjał do zastąpienia paliw kopalnych w wielu sektorach gospodarki, takich jak energetyka, transport, przemysł czy ciepłownictwo.

Dlaczego wodór niskoemisyjny jest ważny?

Ważność wodoru niskoemisyjnego wynika z tego, że może przyczynić się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej. Jako nośnik energii, paliwo alternatywne lub surowiec do produkcji innych substancji, takich jak amoniak, metanol czy syntetyczne paliwa, wodór niskoemisyjny może być wykorzystywany w wielu sektorach gospodarki. Ponadto, wodór niskoemisyjny może pomóc w zwiększeniu efektywności i elastyczności systemu energetycznego, poprzez umożliwienie magazynowania i przesyłu nadwyżek energii odnawialnej oraz integracji różnych sektorów zużycia energii.

Dzięki wodorowi niskoemisyjnemu można przejść do gospodarki niskoemisyjnej i sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, bezpieczeństwem energetycznym i konkurencyjnością gospodarki. Wodór niskoemisyjny ma potencjał do stworzenia nowych rynków i miejsc pracy, wspierania innowacji i konkurencyjności gospodarki, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii oraz przyczyniania się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Jakie są wyzwania i szanse związane z rozwojem gospodarki wodorowej?

Rozwój gospodarki wodorowej wiąże się z wieloma wyzwaniami i szansami. Do wyzwań należą m.in.:

 • wysokie koszty produkcji i infrastruktury wodorowej,
 • brak jednolitych standardów i regulacji prawnych dotyczących wodoru,
 • ograniczona dostępność i akceptacja społeczna technologii wodorowych,
 • potrzeba współpracy i koordynacji między różnymi podmiotami i sektorami.

Do szans należą m.in.:

 • tworzenie nowych rynków i miejsc pracy,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii,
 • wspieranie innowacji i konkurencyjności gospodarki,
 • przyczynianie się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Jakie są cele i działania Polskiej Strategii Wodorowej?

Strategia Wodorowa Polski to strategiczny dokument, który definiuje główne cele i kierunki działań dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Strategia jest zgodna z globalnymi, europejskimi i krajowymi działaniami na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej. Strategia ma na celu stworzenie i rozwijanie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej, która przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Strategia wytycza sześć celów:

 • wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie,
 • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,
 • wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
 • produkcja wodoru w nowych instalacjach,
 • efektywny i bezpieczny transport, dystrybucja i składowanie wodoru,
 • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Strategia przewiduje także:

 • rozwój badań i innowacji w zakresie technologii wodorowych,
 • promowanie edukacji i szkoleń w dziedzinie wodoru,
 • współpracę międzynarodową i regionalną w obszarze gospodarki wodorowej,
 • monitorowanie i ocenę postępów i efektów realizacji strategii.

Strategia zakłada, że do 2030 roku Polska będzie dysponować zdolnością produkcji około 2 mln ton wodoru niskoemisyjnego rocznie, a do 2040 roku około 6 mln ton. Wodór niskoemisyjny ma być wykorzystywany głównie w sektorach, które mają największy potencjał redukcji emisji, takich jak energetyka, transport i przemysł. Strategia ma także przyczynić się do stworzenia ponad 100 tys. nowych miejsc pracy powiązanych z gospodarką wodorową.

Podsumowanie

Wodór niskoemisyjny jest rodzajem wodoru, który jest produkowany z minimalnym wpływem na środowisko i klimat. Wodór niskoemisyjny ma potencjał do zastąpienia paliw kopalnych w wielu sektorach gospodarki, takich jak energetyka, transport, przemysł czy ciepłownictwo. Wodór niskoemisyjny jest ważny, ponieważ może przyczynić się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej. Rozwój gospodarki wodorowej wiąże się z wieloma wyzwaniami i szansami, które są adresowane przez Polską Strategię Wodorową. Strategia definiuje główne cele i kierunki działań dla budowy i rozwoju polskiej gałęzi gospodarki wodorowej, która ma wspierać osiągnięcie neutralności klimatycznej i zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Biopaliwo z alg

Czy z alg można wytworzyć biopaliwo?...

Algi od dawna są wykorzystywane na przykład w przemyśle kosmetycznym,...
wodór odnawialny

Czym wyróżnia się wodór odnawialny?...

Wodór to pierwiastek chemiczny, któr...
ceny ropy

Ceny ropy spadają na skutek rosnących obaw o...

Jak podaje portal Enargyworld.com cena ropy Brent w k...
Europejski Bank Wodorowy

Powstanie Europejski Bank Wodoru. Wesprze roz...

Coraz większe zmiany widoczne są w polityce energetycznej Unii Europej...

Wydarzenia

14-17.05.2023

Międzyzdroje