Logo strony
Logo strony
wodór odnawialny

Czym wyróżnia się wodór odnawialny?
Opublikowano: 6 kwietnia 2024

Wodór to pierwiastek chemiczny, który może być wykorzystany jako nośnik energii. Wodór może być wytwarzany z różnych źródeł i metod, co wpływa na jego wpływ na środowisko i klimat. W tym artykule dowiesz się, czym jest wodór odnawialny i jakie ma zalety dla Unii Europejskiej.

Co to jest wodór odnawialny?

Wodór odnawialny, zwany też czystym lub zielonym, jest wytwarzany w wyniku elektrolizy wody przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, słońce czy biomasa. Podczas produkcji wodoru odnawialnego nie są emitowane gazy cieplarniane, co odróżnia go od innych rodzajów wodoru, takich jak szary, niebieski czy turkusowy.

Wodór odnawialny może być wykorzystywany jako paliwo do napędzania pojazdów, ogrzewania budynków, magazynowania energii lub zasilania procesów przemysłowych. Wodór odnawialny ma potencjał do zastąpienia paliw kopalnych i zmniejszenia emisji CO2 w sektorach, które są trudne do zelektryfikowania lub zdekarbonizowania.

Jakie są korzyści dla UE?

Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, co oznacza, że emisje gazów cieplarnianych będą równe pochłanianiu przez naturalne pochłaniacze. Aby to osiągnąć, UE musi zmienić swój system energetyczny i zwiększyć udział energii odnawialnej. Wodór odnawialny może być kluczowym elementem tej transformacji.

Komisja Europejska przedstawiła w lipcu 2020 roku strategię wodorową dla klimatycznie neutralnej Europy, która ma na celu stymulowanie rozwoju i wykorzystania wodoru odnawialnego. Strategia zakłada m.in.:

 • zbudowanie do 2024 roku elektrolizerów o mocy co najmniej 6 GW i produkcję do 1 miliona ton czystego wodoru rocznie
 • zwiększenie do 2030 roku mocy elektrolizerów do 40 GW i produkcji do 10 milionów ton czystego wodoru rocznie
 • rozwój infrastruktury transportu i dystrybucji wodoru oraz integrację rynków wodorowych
 • wspieranie innowacji i badań nad technologiami i rozwiązaniami wodorowymi
 • promowanie współpracy międzynarodowej i partnerstw na rzecz rozwoju globalnego rynku wodorowego

Korzyści płynące z rozwoju i wykorzystania wodoru odnawialnego dla UE to m.in.:

 • obniżenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa stanu powietrza
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacja źródeł energii
 • stworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy
 • poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu i liderstwa technologicznego
 • wsparcie transformacji społecznej i terytorialnej

Jak Parlament Europejski wspiera rozwój wodoru odnawialnego?

Parlament Europejski aktywnie uczestniczy w debacie nad rolą wodoru odnawialnego w osiąganiu celów klimatycznych i energetycznych UE. W październiku 2020 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie strategii wodorowej dla Europy neutralnej dla klimatu, w której wyraził poparcie dla rozwoju i wykorzystania wodoru odnawialnego jako priorytetu strategicznego. Parlament podkreślił również potrzebę zapewnienia spójności i synergii między różnymi inicjatywami i instrumentami dotyczącymi wodoru na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym.

Parlament Europejski zwrócił także uwagę na szereg wyzwań i zagrożeń związanych z rozwojem rynku wodorowego, takich jak:

 • Konkurencyjność cenowa i dostępność wodoru odnawialnego
 • Bezpieczeństwo dostaw i infrastruktury wodorowej
 • Przejrzystość i wiarygodność systemu certyfikacji pochodzenia wodoru
 • Zgodność z zasadami rynku wewnętrznego i konkurencji
 • Społeczna akceptacja i zaangażowanie interesariuszy
 • Ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz przezwyciężenia tych wyzwań i zagrożeń, a także do wykorzystania potencjału wodoru odnawialnego dla tworzenia nowych możliwości gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Parlament Europejski podkreślił również rolę Parlamentu jako współprawodawcy i partnera dialogu w procesie opracowywania i wdrażania strategii wodorowej dla Europy.

Podsumowanie

Wodór odnawialny to rodzaj wodoru, który jest produkowany z energii odnawialnej i nie emituje gazów cieplarnianych. Wodór odnawialny może być wykorzystywany jako nośnik energii do napędzania pojazdów, ogrzewania budynków, magazynowania energii lub zasilania procesów przemysłowych. Wodór odnawialny jest kluczowym elementem strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Parlament Europejski popiera rozwój i wykorzystanie wodoru odnawialnego, a jednocześnie zwraca uwagę na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem rynku wodorowego. Parlament Europejski domaga się aktywnego udziału w procesie opracowywania i wdrażania strategii wodorowej dla Europy.

Tagi: , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Liczba komentarzy: Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Materace Termoizolacyjne

Innowacyjne Materace Termoizolacyjne: Komfort...

Materace termoizolacyjne to nowoczesne rozwiązanie, które zyskuje cora...
Stacja Wodorowa w Poznaniu

Nowa Stacja Wodorowa w Poznaniu – Krok...

W Poznaniu otwarto pierwszą w Polsce, ogólnodostępną stację wodorową,...
Biopaliwo z alg

Czy z alg można wytworzyć biopaliwo?...

Algi od dawna są wykorzystywane na przykład w przemyśle kosmetycznym,...
Link Energy

Najlepsze pomysły na energię czystą: odkryj g...

Najlepsze pomysły na energię czystą to te, które napędzają naszą przys...

Wydarzenia

14-17.05.2023

Międzyzdroje