Logo strony
Logo strony

26 Konferencja Gazterm 2023 – Nowy globalny porządek energetyczny – Transatlantycki Szczyt Gazowy
Opublikowano: 21 lutego 2023

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt już po raz 26 zaprosić Państwa na konferencję GAZTERM, która odbędzie się niezmiennie w  Międzyzdrojach  w  dniach  14-17  maja  2023 r.

Trwający wciąż kryzys energetyczny ujawnił wiele słabości europejskich rynków gazu, szczególnie w konstrukcji systemu ich zaopatrzenia i zabezpieczenia dostaw. Jednak podejmowane na szczeblu międzynarodowym i na poziomach krajowych decyzje i działania pozwalają sformułować tezę o zbliżających się jakościowych zmianach w funkcjonowaniu europejskiego gazownictwa. Uwzględniając zatem powyższe okoliczności uznaliśmy, że  tematem  głównym  GAZTERMU  w  2023 r.  powinien być „Nowy globalny porządek energetyczny ”.

W międzynarodowym gronie menadżerów, decydentów politycznych, naukowców i ekspertów planujemy przedyskutować całe spektrum aktualnych problemów dotyczących rynku gazu oraz możliwych scenariuszy jego rozwoju i transformacji.

Panele dyskusyjne koncentrować się będą m.in. na nowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa rynków gazu w Europie, euroatlantyckim partnerstwie w zakresie handlu LNG, nowych projektach infrastrukturalnych, ewolucji architektury regulacyjnej oraz aktualnej i perspektywicznej roli giełd gazu. Nie zabraknie również tematów związanych z aktualną sytuacją polskiego sektora gazowniczego.

W ramach obrad Konferencji zorganizujemy również wydarzenie, które na stałe wpisało się w program Gaztermu

– tym razem będzie to: Transatlantycki Szczyt Gazowy – Partnerstwo transatlantyckie dla bezpieczeństwa rynków gazu w Europie.

Problematyka dekarbonizacji sektora gazowego, a także rola gazów odnawialnych zostanie natomiast ujęta
w  wyodrębnionym  bloku  tematycznym  w  postaci  nowej  formuły  tematycznej  Green GAZTERM.

26. Konferencja Gazterm 2023 została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Partnerem Głównym konferencji jest PKN ORLEN SA.

Partnerem Konferencji jest Oddział Centralny PGNiG w Warszawie PKN Orlen SA.

Partnerem Branżowym Konferencji jest Izba Gospodarcza Gazownictwa.

 

Pomimo wciąż napiętej a zarazem dynamicznej sytuacji panującej na rynku gazu, obrady konferencji przeprowadzone zostaną na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Program tegorocznego GAZTERMU jak w latach poprzednich przygotowuje nasz Partner Merytoryczny – Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Szczegółową tematyka i problematyka tej edycji Konferencji dostępna jest już na naszej stronie https://www.gazterm.pl/pl/problematyka

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji w imieniu własnym i naszych długoletnich Partnerów.

Do obaczenia w Międzyzdrojach

Organizatorzy 26 Konferencji Gazterm

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Wydarzenia

14-17.05.2023

Międzyzdroje