Menu
Gas-Trading

Gas-Trading angażuje się w budowę gospodarki wodorowej

Gas-Trading S.A. z Grupy Kapitałowej PGNiG przystąpiło do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Dokument, którego koordynatorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, realizuje postanowienia Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego, podpisanego w lipcu ub.r. Do porozumienia przystąpiło 138 przedstawicieli administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu.

Spotkanie odbyło się 14 października 2021 r. w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Obecny na wydarzeniu minister Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznej Europy”, zawiera porozumienie sektorowe dotyczące rozwoju gospodarki wodorowej.

Polska gotowa na transformację energetyczną

Zdaniem szefa resortu klimatu rozwój gospodarki wodorowej jest efektem świadomej polityki rządu, która stawia za cel nie tylko budowanie przewagi polskich przedsiębiorców, stworzenie wielu tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy, lecz przede wszystkim podniesienie jakości życia obywateli. − Dzisiejsze wydarzenie daje mi osobistą satysfakcję, ponieważ wokół kierowanego przeze mnie ministerstwa powstają inicjatywy skupiające wiele instytucji i przedsiębiorstw, które jednoczą się wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój gospodarczy Polski w oparciu o nowoczesne technologie. To również kolejny dowód na to, że Polska staje w europejskiej awangardzie transformacji energetycznej – powiedział minister Kurtyka.

Wodór szansą na rozwój gospodarczy Polski

Duże znaczenie dla realizacji tego programu mają m.in. Doliny Wodorowe, które już działają, np. Podkarpacka Dolina Wodorowa, a następne będą powstawać w kolejnych regionach Polski.Ich celem jest integracja podmiotów z różnych sektorów, które stworzą sieć powiązań, służących rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej – dodał Kurtyka.

Minister wspomniał przy tej okazji, że Polska jest obecnie piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. Zdaniem Kurtyki wodór to nie tylko szansa na dalszy rozwój gospodarki, lecz także na skuteczną dekarbonizację sektora energetycznego. W szczególności, mowa o transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Gas-Trading włącza się w łańcuch dostaw wodoru

− Jesteśmy gotowi podjąć się tego zadania, włączając się w proces budowania polskiego sektora wodorowego, a tym samym dążyć do tego, aby wodór transportować naszymi cysternami zarówno na terenie Polski, jak i Europy – powiedział obecny na spotkaniu Tymoteusz Pruchnik, prezes Gas-Trading S.A. Ponieważ gałąź ta dopiero się rozwija, potrzebne są odpowiednie regulacje prawne dotyczące transportu wodoru w naszym kraju zaznaczył. Wiceprezes zarządu, Marcin Tyrajski, poinformował, że Gas-Trading S.A. prowadzi intensywne prace nad możliwością produkcji wodoru, wykorzystując do tego energię z małych elektrowni wodnych zlokalizowanych na południu kraju, a także nad budową stacji tankowania wodoru, LNG, CNG oraz LPG.

W podpisanym Porozumieniu Wodorowym ustalono poziom polskiego wkładu w łańcuchu realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej na poziomie nie niższym niż 50 proc. łącznej wartości w 2030 r. Rząd szacuje, że wartość dodana w takim przypadku dla polskiej gospodarki wyniosłaby od 343 do 870 mln euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT