Logo strony
Logo strony
Gospodarka wodorowa

Gospodarka wodorowa ważnym ogniwem strategii unijnej
Opublikowano: 27 maja 2022

Gospodarka wodorowa ma ograniczyć zmiany klimatu. Pomocą w realizacji tego celu może być wodór, w Unii Europejskiej traktowany jako paliwo niezbędne do osiągnięcia neutralności energetycznej. W paliwie tym pokłada się nadzieje związane z wykorzystaniem potencjału odnawialnych źródeł energii, a tym samym z ograniczeniem roli paliw kopalnych.

W Poznaniu odbyło się dwudniowe Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych „H2 Poland” − targi w całości poświęcone technologiom wodorowym.

Transformacja UE w stronę czystej energii

− Już przed barbarzyńskim atakiem Rosji na Ukrainę wiedzieliśmy, że musimy odejść od paliw kopalnych na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki. Ta transformacja zapewni nam nie tylko obfitą i przystępną cenowo czystą energię, ale także bezpieczeństwo energetyczne – mówi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Dodaje, że zielony wodór jest niezbędny do tego, aby położyć kres uzależnieniu Europy od niewiarygodnego i niebezpiecznego dostawcy, takiego jak Rosja. Dlatego w naszym nowym planie REPowerEU podwoiliśmy nasz cel na 2030 r., aby rocznie produkować 10 mln t odnawialnego wodoru w UE. I sprowadzimy też kolejne 10 mln ton zza granicy. Może to zastąpić do 50 mld m3 rocznie importowanego rosyjskiego gazu – wylicza przewodnicząca KE.

Warunki osiągnięcia celów KE

Na osiągniecie wyżej wymienionych celów Komisja Europejska przewidziała okres 7,5 roku. Warunkiem koniecznym będzie wprowadzenie elektrolizerów o mocy 90−100 GW, co wydaje się bardzo ambitnym celem, zważywszy że obecnie łączna zainstalowana moc elektrolizerów wynosi ok. 150 MW.

Obecnie technologie wodorowe muszą dużo kosztować z tego względu, że brakuje norm, jakie muszą spełniać urządzenia, np. magazynujące wodór. Producenci doliczają do standardowej wytrzymałości materiału dodatkowy 50-procentowy zapas, co wiąże się ze większym wydatkiem, m.in. na materiały i projektowanie.

Potrzeba edukacji i bezpieczeństwa

Forum Technologii Wodorowych to nie tylko skupienie uwagi na aspektach technologicznych. Podczas wydarzenia poruszono również kwestię edukacji, zwracając uwagę na potrzebę podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie zalet i możliwości wodoru. Wskazano na potrzebę kształcenia nauczycieli, zmiany programowej dla uczniów, w tym zwiększenie liczby godzin nauki chemii, oraz rozwoju szkół branżowych.

Omówiono także kwestię bezpieczeństwa w zakresie wykorzystania wodoru. Wszyscy prelegenci panelu pt. „Wodór a bezpieczeństwo” jednoznacznie stwierdzili, że wodór − tak samo jak inne paliwa − jest paliwem bezpiecznym. Trzeba tylko pamiętać o zachowaniu odpowiednich standardów podczas produkcji, magazynowaniu i transportu.

Jeśli jednak doszłoby np. do rozszczelnienia, to dzięki swojej gęstości wodór jako najlżejszy gaz na ziemi bardzo szybko miesza się z powietrzem i przy zachowaniu odpowiednich parametrów stężenie wodoru w powietrzu nie będzie w stanie przekroczyć 4 proc. (dolna granica palności).

Idea powołania operatora Dolin Wodorowych

Podczas dyskusji poruszono także aspekt powołania Operatora Dolin Wodorowych w celu zarządzania potencjałem i wykorzystaniem kompetencji poszczególnych Dolin.

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej zakłada powstanie co najmniej 5 Dolin Wodorowych. W założeniu każda z nich ma stanowić regionalne centrum badań, doskonalenia i edukacji. Obecnie w Polsce funkcjonuje 6 dolin wodorowych oraz 1 Rolnicza Dolina Wodorowa.

DOMINIK MICHALIK

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Wodorowe studia podyplomowe na Akademii Górni...

Czy wiesz, że zgodnie z najnowszym raportem European Biogas As...
Deutsche Bahn

Zielone plany niemieckiej kolei. Przekształcą...

Niemieckie koleje Deutsche Bahn przyśpieszają rewolucję energetyczną....
Europejski Bank Wodorowy

Powstanie Europejski Bank Wodoru. Wesprze roz...

Coraz większe zmiany widoczne są w polityce energetycznej Unii Europej...
elektrownia wodorowa

Asahi Kasei buduje nową elektrownię wodorową...

Asahi Kasei, japoński koncern międzynarodowy działający w sektorze ene...

Wydarzenia

7-8 listopada 2022

Warszawa