Logo strony
Logo strony
Młodzieżowa Rada Klimatyczna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej
Opublikowano: 23 czerwca 2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej. .

Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Ma realny wpływ na zmiany w obszarze klimatu, środowiska i energii.

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Klimatyczna?

Do głównych zadań Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

  • wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dot. klimatu, energii i środowiska;
  • przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  • kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  • podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej związanej z klimatem, energią i środowiskiem.

Kto może wziąć udział w naborze?

Udział w naborze mogą wziąć osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (1 czerwca 2022 r.) miały ukończone 15 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat.

Formularz zgłoszeniowy i informacje na temat naboru

Aby wziąć udział w naborze, wystarczy wysłać wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska drugiej kadencji na adres poczty elektronicznej: nabor.mrk@klimat.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy, Regulamin naboru oraz wszystkie informacje związane z naborem do Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji, są dostępne na stronie ministerstwa w zakładce dotyczącej MRK: https://www.gov.pl/web/klimat/nabor-do-mrk-ii-kadencji .

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Wydarzenia

14-17.05.2023

Międzyzdroje