Logo strony
Logo strony

Podsumowanie konferencji EuroPOWER & OZE POWER
Opublikowano: 16 listopada 2022

EuroPOWER & OZE POWER

Odpowiedź sektora na wyzwania kryzysu energetycznego podczas 36. EuroPOWER i 6. OZE POWER

 

7-8 listopada 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyła się 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER i 6. OZE POWER. Wydarzenie, na którego program składały się wystąpienia i debaty kluczowych przedstawicieli polskiego sektora energetycznego, zgromadziło ponad pół tysiąca uczestników.

 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER oraz Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER. Uczestnicy wysłuchali także wystąpienia Gościa Honorowego: Komisarz Unii Europejskiej ds. energii, Kadri Simson.

 

Podczas panelu inauguracyjnego 36. EuroPOWER & 6. OZE POWER miejsce miało uroczyste podpisanie Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki przez Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pięciu Prezesów Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce (Enea, Energa, E.ON, PGE, TAURON) w obecności reprezentantów rządu.

 

Sieci dystrybucyjne są kluczem do udanej transformacji i rozwoju rynku. Wymagają jednak dodatkowych, znacznych nakładów finansowych, właściwego i stabilnego otoczenia regulacyjnego, jak również harmonizacji kierunku wsparcia poszczególnych sektorów na rynku energii. To przekonanie stanęło u podstaw inicjatywy uruchomienia projektu Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki” – mówił Rafał Gawin, Prezes URE.

 

W ramach debaty inauguracyjnej liderzy sektora dyskutowali na temat bezpieczeństwa i optymalizacji energetycznej Polski. Poruszono wątki związane m.in. z przyszłością ETS w pakiecie Fit for 55, uniezależnieniem zaopatrzenia w energię i paliwa, alternatywami dla paliw z Rosji oraz ograniczonymi zasobami surowców naturalnych w obliczu kryzysu i niestabilności rynków. Kolejna debata skupiona została na temacie cyberbezpieczeństwa w energetyce. Eksperci rozmawiali o zagrożeniu jakie stanowią ataki hackerskie na systemy energetyczne jako składową krytycznej infrastruktury państwa, wprowadzeniu mechanizmu certyfikowania i testowania liczników energii i bezpieczeństwie danych.

 

Podczas panelu poświęconego finansowaniu inwestycji energetycznych pojawiły się kwestie takie jak m.in. inwentaryzacja źródeł finansowania, finansowanie oszczędności energetycznych, rola sektora bankowego w procesie stymulowania oraz finansowania transformacji energetycznej. Nie zabrakło dyskusji na temat rozwoju sektora OZE w Polsce (m.in. stabilizacji rynku OZE, potencjału OZE w ciepłownictwie, gospodarki w obiegu zamkniętym) oraz potencjału i możliwości sektora ciepłownictwa (m.in. warunków ramowe pracy sieci ciepłowniczej i jednostek wytwarzania ciepła wynikających z Fit for 55 oraz RED II, zadaniach głównych graczy transformacji polskiego ciepłownictwa). Dzień pierwszy zakończyła debata młodych na temat energetycznego uświadamiania społeczeństwa.

 

Dzień drugi wydarzenia rozpoczęto od analizy transformacji cyfrowej sektora energetyki w duchu zrównoważonego rozwoju. Prelegenci dyskutowali m.in. na temat budowania IT od podstaw w firmie energetycznej, modelach rozproszonego zarządzania w IT, cyfrowej transformacji w procesach inwestycyjno-decyzyjnych w sektorze energetycznym oraz ESG jako fundamentu do planowania i podejmowania działań transformacyjnych oraz compliance. Debatę Data Economy poświęcono zagadnieniom dotyczącym akwizycji, analityce, raportowaniu i zabezpieczeniu danych w energetyce, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz IoT w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej, wykorzystaniu chmury w energetyce. Rozważania w zakresie zastosowania technologii w energetyce zostały poparte przykładami praktycznych rozwiązań w sektorze.

 

Ważnym tematem jesiennej edycji EuroPOWER była energetyka jądrowa. Prelegenci dedykowanej debaty podjęli próbę odpowiedzi na pytania: Jak, kiedy i dlaczego atom może zmienić mix energetyczny w Polsce w kontekście doświadczeń wyniesionych z obecnego kryzysu przy utrzymaniu celów polityki klimatycznej? Czy energetyka jądrowa może powstać wystarczająco szybko by stanowić odpowiedź na

lukę energetyczną? Czy małe i mikroreaktory jądrowe stanowią przełom dla polskiej energetyki?

 

Problematyką kolejnych debat były polska energetyka wiatrowa na morzu i na lądzie, nowa filozofia funkcjonowania sieci elektroenergetycznych, przesyłowych i dystrybucyjnych oraz elektryfikacja transportu.

 

W roli prelegentów 36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 6. OZE POWER udział wzięli m.in.

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu, KPRM Cyfryzacja
 • Rafał Gawin, Prezes Urząd Regulacji Energetyki
 • Robert Rudich, Energy Attaché and Director of the Department of Energy’s office, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
 • Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Poland
 • Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja
 • Mariusz Jurczyk, Dyrektor wykonawczy ds. zarządzania ciągłością działania i IT, TAURON Polska Energia
 • Paweł Orlof, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Energia Warszawa
 • Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, Gaz-system S.A.
 • Grzegorz Strzelczyk, Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.
 • Andrzej Modzelewski, CEO, E.ON Polska
 • Grzegorz Zieliński, Director, Energy Europe, EBRD
 • Piotr Meler, Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.
 • Rafał Woźniak, Doradca Zarządu, ZE PAK S.A.
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC
 • Jarosław Zarychta, Enterprise Business Development Manager, Google Cloud
 • Robert Mroziński, Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożenia Projektu CSB, PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o.
 • Krzysztof Czajka, Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży, Projekt Solartechnik
 • Piotr Guział, Członek Zarządu ds. Rozwoju, Orlen Deutschland

 

Partnerzy Strategiczni: Atende, BOŚ Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Citrix, Demoboost, Famur, Limitless Technologies, Polski Fundusz Rozwoju, SAP, T-mobile, Veritas

Partnerzy: Apator, Asseco, Bank Pekao SA, Brysiewicz Bokina Sakławski, Enea, E.ON, Fortum, Google Cloud, Green Genius, Inplus, MCX, PKP Energetyka, Polenergia, Polska Spółka Gazownictwa, PGNIG, Rachuneo, Salesbook,, Tauron, Telefonika Kable, TGE, Ultra Safe Nuclear, Veolia, Vetasi, Westinghouse, Wiener, Abak, Profescapital

Sponsor: BAE

Partner Merytoryczny: PWC

Główny Patron Medialny: Comparic.pl, Comparic24tv

Strategiczny Patron Medialny: Biznes Alert

Strategiczny Patron Medialny, Partner Relacji: Energetyka24

 

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją 36. EuroPOWER & 6. OZE POWER.

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Wydarzenia

14-17.05.2023

Międzyzdroje