Logo strony
Logo strony
zielony wodór

Wodór z pirolizy RDF – innowacyjna technologia opracowana przez polskich naukowców
Opublikowano: 15 sierpnia 2022

Polscy inżynierowie z firmy W2H2, we współpracy z naukowcami skupionymi wokół Politechniki Gdańskiej opracowali technologię wytwarzania wodoru w procesie pirolizy odpadów RDF.

Czym jest RDF i proces pirolizy?

RDF (z ang. Refuse Derived Fuel) jest paliwem alternatywnym produkowanym z nienadających się do recyklingu części odpadów komunalnych i przemysłowych. Cechą charakterystyczną paliwa jest wysoka wartość opałowa sięgająca zwykle ok. 18 MJ (Mega Dżuli) na kilogram masy. Z kolei piroliza jest procesem chemicznym rozkładu substancji pod wpływem wysokiej temperatury, z ograniczonym dostępem do m.in. tlenu.

Największym problemem dotychczasowych projektów umożliwiających pirolizę RDF m.in. była produkcja odpadowych cieczy pirolitycznych.

W ramach polskiego projektu opatentowano technologię o nazwie  „Reaktor i sposób do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych, oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla”. Najważniejszą zaletą opracowanego reaktora jest elimanacja powstawania cieczy odpadowych oraz bezpośrednie oczyszczanie gazu pirolitycznego. W efekcie otrzymujemy czysty syngaz o zawartości wodoru sięgającej ok 50%. Proces pozyskania wodoru za pomocą reaktora potrzebuje także ok. 3 razy mniej energii niż w przypadku wykorzystania elektrolizera. Produktem ubocznym jest z kolei karbonizat zawierający w swoim składzie ok. 60 % węgla, zapewniający dużą wartość opałową.

Jak wskazują twórcy, obecny potencjał podaży RDF to ok. 60 mln ton w Unii Europejskiej, w tym ok 2 mln ton w Polsce. Za pomocą reaktora będzie możliwe uzyskanie ok 320 ton wodoru, co przy obecnym zużyciu tego paliwa przez np. autobusy miejskie na poziomie 8kg/100km pozwoli przejechać 4 000 000 km. Technologia może być z powodzeniem wykorzystana w takich branżach jak przemysł, transport czy energetyka. Aktualnie twórcy reaktora poszukują partnerów do budowy instalacji pilotażowej.

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Wydarzenia

7-8 listopada 2022

Warszawa