Logo strony
Logo strony
zielony wodór

Chiny przestawiają się na zielony wodór
Opublikowano: 16 października 2022

W dziedzinie produkcji elektrolizerów wodorowych chińskie przedsiębiorstwa mają przewagę surowcową i produkcyjną nad europejskimi i amerykańskimi konkurentami. Z tego powodu rozwój technologii wodorowych w Państwie Środka może bezsprzecznie przyczynić się do szybszego ich wdrażania na całym świecie. Sprzyja temu stopniowe przestawianie się priorytetów polityki energetycznej Chin, która, choć wciąż nastawiona głównie na paliwa konwencjonalne, powoli staje się coraz bardziej zielona.

Elektroliza wodoru rozwija się w Chinach

Koszt produkcji jednego kilowata prądu w procesie elektrolizy alkalicznej kosztuje w Chinach około 350 dolarów. Za ponad trzykrotność tej kwoty można uzyskać takie same rezultaty w Stanach Zjednoczonych. Produkcja elektrolizerów w Chinach przyśpiesza, a korzystając z przewagi produkcyjnej już teraz jest bardziej konkurencyjna pod względem ekonomicznym względem alternatyw zachodnich.

Systemy elektrolizy alkalicznej to kluczowe elementy procesu produkcji wodoru. Zachodzi w nich główna reakcja prądu i wody, której rezultatem jest powstawanie tlenu i wodoru. Jeżeli dostarczana energia elektryczna została wytworzona z paliw kopalnych, mamy do czynienia z wodorem nisko lub wysoko emisyjnym. Jeśli pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE), produkt końcowy kwalifikowany jest jako wodór ekologiczny.

Coraz więcej sektorów przemysłu na świecie dąży do dekarbonizacji. Czerpanie energii z wodoru bezemisyjne i nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Popularność technologii rośnie także za sprawą możliwości obniżenia kosztów lub uniknięcia dodatkowych opłat wprowadzanych w sytuacji nie dostosowywania się do ścisłych norm emisji.

Potencjał chińskiego przemysłu może pomóc technologii wodorowym

Siłą chińskiego przemysłu jest jego wielkość, tania siła robocza, dostępność zasobów i dobrze rozwinięte łańcuchy dostaw. Chiny znajdują się w czołówce państw pod względem ilości eksportu i liczby zawiązanych umów handlowych oraz handlowych porozumień bilateralnych. Zwłaszcza przez ostatnią dekadę zauważalna jest intensyfikacja prac związanych z rynkiem odnawialnych źródeł energii. Doskonale widać to na przykładzie technologii PV. Z niemalże nieograniczonym dostępem do krzemu oraz wyspecjalizowanymi fabrykami Chiny są głównym eksporterem paneli na świecie, a podium największych firm produkujących fotowoltaikę klasyczną zajmowane jest wyłącznie przez przedsiębiorstwa chińskie.

Taka perspektywa może szybko dotyczyć technologii wodorowych. Chiny mają duży potencjał przemysłowy pozwalający na tanią i masową produkcję elektrolizerów wodorowych. Nawet biorąc pod uwagę dodatkowe koszty transportu i instalacji, chińskie systemy mogą być dostarczane na rynki międzynarodowe znacznie taniej, niż produkty oferowane przez firmy zachodnie. Według ekspertów udział chińskiego przemysłu w światowym rynku produkcji elektrolizerów wodorowych do 2025 roku przekroczy 30%.

Nie tylko elektrolizery, ale także wodór ekologiczny

Chiny pragną być nie tylko głównym eksporterem komponentów technicznych i elektrolizerów. Już teraz kraj ten jest w czołówce producentów wodoru. W marcu Xi Jinping, ogłaszając strategiczne cele gospodarcze dla Chin na lata 2022-2025, przewidział dostosowanie produkcji zielonego, bezemisyjnego wodoru do poziomu 200 000 ton rocznie. Plany te jednak szybko się zmieniły. W chwili obecnej Sinopec – jedno z głównych chińskich przedsiębiorstw zajmujących się paliwami kopalnymi – deklaruje cel produkcyjny do 2025 roku na poziomie 500 000 ton rocznie. Wciąż mowa jest o wodorze ekologicznym, nie emisyjnym.

Dla Chin rozwój technologii wodorowych jest intratny z dwóch powodów. Z jednej strony stosunkowo szybko Państwo Środka staje do rywalizacji gospodarczej, mając duże szanse na powtórzenie historii produkcji fotowoltaiki klasycznej. Oznacza to ogromne korzyści finansowe na płaszczyźnie handlu międzynarodowego. Z drugiej strony dla Chin wodór może też być dobrym sposobem na balansowanie między emisyjnymi a nieemisyjnymi źródłami energetycznymi oraz stopniową ewolucję systemu energetyki. Na tej płaszczyźnie również zadanie wydaje się być ułatwione – w Chinach nie ma takiego oporu społecznego przed korzystaniem z technologii wodorowych, jak w państwach zachodnich.

Mikołaj Lisewski 

Tagi: ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Gospodarka wodorowa

Gospodarka wodorowa ważnym ogniwem strategii...

Gospodarka wodorowa ma ograniczyć zmiany klimatu. Pom...
zielony wodór

Wojna na Ukrainie zwiększyła zainteresowanie...

Wpływ wojny na Ukrainie na światową gospodarkę sprawił, że kraje Blisk...
wodór

Czy wojna na Ukrainie uczyni wodór bardziej a...

Wojna na Ukrainie zwiększyła obawy wielu państw dotyczące zaop...
Zielony wodór

Zielony wodór, czyli właściwie kto na nim sko...

Rozwój technologii wodorowych, w tym przede wszystkim zielonego warian...

Wydarzenia

7-8 listopada 2022

Warszawa