Logo strony
Logo strony
zielone technologie

Miliardy złotych na technologie wodorowe
Opublikowano: 20 maja 2021

W najbliższych latach na rozwój technologii związanych z wykorzystaniem i produkcją wodoru ze środków krajowych i unijnych ma zostać przeznaczone kilkanaście miliardów zł. Część z tych środków jest już dostępna. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” od 18 marca 2021 roku zbiera wnioski o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury służącej do produkcji i wykorzystania wodoru. Na ten cel przeznaczono 300 mln zł.

Jak czytamy w ogłoszeniu: Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach celu tematycznego Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru. Tzw. zielony wodór powinien być wytwarzany w technologiach redukujących emisję CO2 na etapie produkcji paliwa. Chodzi o pozyskiwanie go z wykorzystaniem energii słonecznej lub wiatru,

W ramach projektu finansowane będą badania i inwestycje związane z transportem, skraplaniem, magazynowaniem wodoru, ale również wykorzystaniem go w gospodarce, w tym w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym. Program ma charakter pilotażowy i wpisuje się w założenia Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak zauważył prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski, technologie wodorowe są bardzo skomplikowane. Wymagają również położenia szczególnej uwagi na względy bezpieczeństwa. W ocenie wniosków brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów dotyczących innowacyjności i opłacalności ekonomicznej proponowanych rozwiązań. Przedsiębiorcom proponuje się pożyczkę pokrywającą do 85 procent kosztów kwalifikowanych z możliwością jej częściowego umorzenia w ramach tzw. premii innowacyjnej.

Środki z Krajowego Programu Odbudowy i innych źródeł

W Krajowym Planie Odbudowy na technologie wodorowe przewidziano 800 mln euro. Natomiast Polska Strategia Wodorowa, która jest już po fazie konsultacji społecznych, przewiduje, że do 2030 roku na rozwój technologii wodorowych przeznaczone zostanie 17 mld zł.

Jak powiedział cytowany przez portal Interia dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, a jednocześnie ekspert Koalicji Klimatycznej: Wodór może być jednym z elementów transformacji zeroemisyjnej w polskiej energetyce. Jednak konieczna jest rozbudowa technologii produkcji wodoru, a inwestycje w tym zakresie powinny się rozpocząć już dziś. Ponadto muszą to być instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii, czyli produkcja tzw. zielonego wodoru, a nie instalacje tzw. szarego czy czarnego wodoru, który pochodzi ze spalania paliw kopalnych.

Kolejne środki na technologie wodorowe pochodzić mają z programu Nowa Energia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach wsparcia dla zielonego transportu w programie przewidziano środki wysokości 600 mln zł. Mają one zostać przeznaczone na między innymi zmniejszenie emisyjności transportu publicznego przez zakup autobusów zasilanych wodorem.

Zmniejszenie emisji CO2 wymaga jednak nakładów na technologie wytwarzania wodoru z odnawialnych źródeł energii. Na świecie wykorzystanie wodoru w transporcie poprzez budowę odpowiednich pojazdów i infrastruktury dopiero się rozpoczyna. Dotychczas w ramach transportu o zerowej emisji dużą uwagę poświęcano samochodom elektrycznym zasilanym przez baterie. Dla naszego kraju stwarza to szansę na uzyskanie przewagi technologicznej w zakresie wykorzystania wodoru.

Niewątpliwie wodór zyskuje na znaczeniu wraz ze zwiększającą się presją na zmniejszenie emisji CO2 i badania prowadzące do wzrostu jego znaczenia, a przede wszystkim ekologicznego pozyskiwania gazu będą finansowane przez Polskę i Unię Europejską.

Wojciech Ostrowski

 

Tagi: , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Wielka Brytania

Rząd Wielkiej Brytanii przedstawia plany doty...

9 lutego Rząd Wielkiej Brytanii przedstawił plany dotyczące nowego, sy...
Europejski Bank Wodorowy

Powstanie Europejski Bank Wodoru. Wesprze roz...

Coraz większe zmiany widoczne są w polityce energetycznej Unii Europej...
zielony wodór

Forum Energii: OZE może ograniczyć import pal...

W ubiegłym roku import gazu, ropy i węgla kosztował Polskę 89...

Wydarzenia

14-17.05.2023

Międzyzdroje