Menu
pozyskiwanie wodoru

Technologie pozyskiwania wodoru potrzebują wsparcia rządów

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) w najnowszej edycji Global Hydrogen Review apeluje do rządów, by podjęły szybkie działania zmierzające do likwidacji barier ograniczających możliwości zwiększania niskoemisyjnej produkcji wodoru. Zdaniem agencji, jeśli nie będą rozwijane ekologiczne technologie pozyskiwania wodoru, nie uda się do 2050 roku osiągnąć celu, jakim jest zeroemisyjna gospodarka światowa.

Global Hydrogen Review jest coroczną publikacją wydawaną przez Międzynarodową Agencję Energetyczną w celu śledzenia postępów w produkcji i zapotrzebowaniu na wodór, oraz innych obszarów związanych z technologią wodorową takich jak: polityka, prawodawstwo, inwestycje, innowacje i rozwój infrastruktury. Celem publikacji jest również ustalenie, jakie działania międzynarodowe są niezbędne w celu zapobieżenia zmianom klimatu oraz zachęcenia inwestorów do angażowania się w rozwój technologii wodorowych.

Zdaniem autorów tegorocznej edycji Global Hydrogen Review osiągnięcie celów klimatycznych wymagać będzie podejmowania bardzo ambitnych decyzji w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Dotyczyć one mają znacznego przyśpieszenia rozwoju technologii zapewniających niską emisję dwutlenku węgla. W przypadku produkcji wodoru działania powinny koncentrować się na rozwoju czystszych technologii produkcji, a także zmniejszenia kosztów wytwarzania i użycia gazu.

Osiągnięcie celów klimatycznych – zdaniem autorów raportu – wymagać będzie znaczącego zaangażowania światowych rządów. Do nich należy stworzenie politycznych ram, które umożliwią podejmowanie skoordynowanych działań. Dla rozwoju technologii produkcji czystego wodoru w najbliższym czasie niezbędne będą decydowane działania. Należą do nich:

  • opracowanie strategii określającej rolę wodoru w systemie energetycznym,
  • tworzenie zachęt do zastąpienia paliw kopalnych przez niskoemisyjny wodór,
  • zwiększanie inwestycji w produkcję i rozwój infrastruktury służącej wykorzystaniu wodoru,
  • wsparcie innowacji mających na celu opracowanie technologii i ich szybkiego komercyjnego wdrażania,
  • stworzenie właściwego systemu certyfikacji, przepisów i standaryzacji.

Niskoemisyjne technologie pozyskiwania wodoru elementem strategii klimatycznej

W Global Hydrogen Review 2021 stwierdza się, że zobowiązanie się rządów do zwiększania produkcji i zużycia ekologicznego wodoru powinno stać się częścią szerszej strategii klimatycznej. Zobowiązanie takie zwiększy zaufanie inwestorów i akcjonariuszy dla inwestowania w niskoemisyjne technologie pozyskiwania wodoru.

Autorzy opracowania zauważają, że użycie wodoru powstałego w niskoemisyjnych technologiach generuje więcej kosztów, niż użycie tradycyjnych paliw czy wodoru wytworzonego tradycyjnymi metodami. Jednak rozwiązaniem może stać się stopniowe wprowadzanie obowiązkowych kwot wodoru powstałego z użyciem technologii niskoemisyjnych zarówno w tradycyjnych zastosowaniach (petrochemia, produkcja nawozów sztucznych), jak również w przypadku nowych obszarów użycia. Państwo może jednocześnie wymagać użycia wodoru w nowych obszarach takich jak transport lądowy i morski.

Powyższe działania pozwolą zwiększyć skłonność firm do inwestowania w instalacje produkcyjne i infrastrukturę służącą do zaopatrzenia w wodór. Spowodują one także rozwój technologiczny służący zwiększeniu udziału ekologicznego wodoru w gospodarce. W tym celu konieczne jest jednak tworzenie przepisów i projektów rządowych mających zmniejszyć ryzyko związane z inwestowaniem w technologie wodorowe.

Rządowe wsparcie powinno również objąć prace nad technologiami umożliwiającymi obniżenie kosztów produkcji i użycia ekologicznego wodoru a także zwiększenie konkurencyjności tego paliwa w stosunku do tradycyjnie stosowanych.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że dla osiągnięcia zeroemisyjności światowej gospodarki do 2050 roku konieczne będzie pozyskanie w jak najkrótszym czasie 90 mld USD z publicznych pieniędzy. Połowa tej sumy powinna zostać przeznaczona na rozwój technologii związanych z użyciem wodoru.

Wojciech Ostrowski

Źródło: International Energy Agency

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT